LEARN IGBO: Daily Routine #5

DAILY ROUTINE
IGBO ENGLISH
Ihe anyị na-eme n’ụtụtụ What we do in the morning
Anyị kulie/kulie (bilie/bulie) n’ụtụtụ We wake (get) up in the morning
Anyị ga ekpe ekpere We (go to) pray
Mgbe anyị mecha When we finish
M ga ekene (ekele* Imo dialect) nne na nna m. I greet my parents
M ga igba ọsọ (or/ ma ọ bụ) ịkụ ọkpọ I run (or) I box
“Ugonna ga gbo ọsọ/kuo ọkpọ” Ugonna will run or box
Anyi ga-asa ahụ, anyị mecha We shower, then (literal – we finish)
anyị ga-eyi ákwà, We wear our clothes
Bịa rie nri (nri n’ụtụtụ) Then we eat breakfast
Gabazie oru (or – ma ọ bụ) Ụlọ akwụkwọ Then we go to work (or) school

Useful words
IGBO ENGLISH
Ihe Thing
Anyị We
Kulie/kunie (bilie, bulie) Wake
Mecha Finish
ekele/ekene To greet
Ịgba ọsọ To run
Iku okpo To box
Asa ahụ To bathe
Eyi akwa to dress
Nri ụtụtụ breakfast
Nri food
Ụtụtụ morning
Gabazie To then go*
Ọrụ Work
Ụlọ akwụkwọ School
Ụlọ House
Akwụkwọ Book

If there are any issues see contact.

One Reply to “LEARN IGBO: Daily Routine #5”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s