Skip to content

OkwuID: Nwanyi Oma

OkwuID presents: Ndi Igbo amaka poetry #1

SUBS CORRECTION: Anyanwu – instead of – Anwu

Nwanyi agbobia mara mma nke ukwu ka m bu
I am a beautiful young woman

Anyanwu ututu ‘cha, m’bilite na ura
As the sun rises, I wake up

M’lee anya n’enyo, so mma so mma
I look at my reflection, it’s such a beautiful sight (literally: so beautiful, so beautiful)

Ihu’m nine bu mma
My whole face is beautiful

Ahu’m nine bu mma
My whole body is beautiful

Okwu’m kwuru ekwu di mma
The words I speak are beautiful

Ije’m jere eje di mma
The way I move is beautiful

Ochi’m chira-chi di mma
My laugh is beautiful

Mgbe obula m kwuru okwu, ndi mmadu na ege’m nti
Whenever I speak, people listen to me

Makana ihe m n‘eme di mma
Because what I do is beautiful

Leave a Reply

%d bloggers like this: