Igbo Practice Example

Here’s an example of ways to practice your Igbo. Use this page to practice listening and pronouncing Igbo words.

Listen to the video below, see if you recognise any words.

Excerpt from the movie Akaeze:


Try to read the text aloud, the audio clips are there to help you with the pronunciation.

Igbo

O nwere akụkọ m ga kọrọ ụnụ

Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma

O nwere adaeze ha na-akpo Akwaeke

Akwaeke bụ ada eze Amanatọ Okporo

Akwaeke mara mma nke ukwu

Nke mere, ụmụ okorobịa Amanatọ Okporo ji wee na-achọ ka ha lụwa ya

Akwaeke nna ya Ochikeze na nne ya Ugoeze hụrụ ya n’anya nke ukwu


If you can, record yourself reading the dialogue out loud. Does it sound right? If not, try to use both the video and the audio clips to keep practicing.

Igbo/English

O nwere akụkọ m ga kọrọ ụnụ.
There’s a story I’m going to tell you.

Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma.
Tell us so our hearts will be happy.

O nwere adaeze ha na-akpo Akwaeke.
There was a princess that they called Akwaeke.

Akwaeke bụ ada eze Amanatọ Okporo.
Akwaeke is the first daughter of King Amanato Okporo.

Akwaeke mara mma nke ukwu.
Akwaeke is very beautiful.

Nke mere, ụmụ okorobịa Amanatọ Okporo ji wee na-achọ ka ha lụwa ya.
For this, young men of Amanatọ Okporo want to marry her.

Akwaeke nna ya Ochikeze, na nne ya Ugoeze, hụrụ ya n’anya nke ukwu.
Akwaeke’s father, Ochikeze, and her mother, Ugoeze, loved her a lot.


Song Practice: Umu Obiligbo – Culture

Try to listen to the verse again, see if you can follow along with the lyrics below. After, try it again without the music.

Onye amma s any gbal m nwany s
Ma ka m jụọ g Okpuozor
Any ga agbal m nwany s?
Ijele nwanne
As m any ga agbal m nwany s?
Ana m agbal l s?
Nwanne adgh agbal l s
na an ka m na ekwu eh?

To listen to the whole song click here, for the full lyrics click here.

BACK


Leave a Reply

%d bloggers like this: