LEARN IGBO: Family members (+simple sentences)#11

FAMILY (EZINAỤLỌ ) IN IGBO

 

IGBO ENGLISH
Mụ (mụa) Me
Nne Mother
Nna Father
Nwa nwoke Son
Nwa nwaànyị Daughter
Nwanne nwoke Brother
Nwanne nwaànyị Sister
Dị Husband
Nwunye Wife


Nnanna Grandfather
Nnenne Grandmother
Nwanne nne/ nwanne nna Uncle/Aunt (lit. my mother/father’s sibling)
Nwa nwanne nne/nna Cousin
Nwa nwanne Niece/Nephew
Ọgọ  Inlaw
Nne di/nne nwunye Mother inlaw

IN CONJUGATION

Nne m My mother
Nne gị Your mother
Nne anyị Our Mother
Nne ya His/her/it’s mother
Nne ụnụ Your (pl) mother
Nne ha Their mother

FORMING SIMPLE SENTENCES

Nne m ga-abịa My mother will come
Nne gị ga-abịa Your mother will come

Ị nwere ụmụnne Do you have siblings
Ọ nwere ụmụaka Does he/she have children

Ee, enwere ụmụnne. Enwere m otu nwanne nwaanyị,

na nwanne nwoke abụọ.

Yes, I have siblings.

I have one sister,

and one brother.


Mba, ọ nweghị ụmụaka, mana ọ lụrụ di. No, she doesn’t have children, but she is married.

VOCABULARY

mana – but

lụrụ  – to marry

ụmụaka – children

ụmụnne – siblings

Mba – no

Ee – Yes

E nwere/ O nwere – I have / She/He/It has

ga-abịa – will come (For simple verbs visit: LEARN IGBO: Simple sentences and verb conjugation #9   and LEARN IGBO: Common Verbs 1 (Imo and Anambra dialects) #4)

Otu – one (For numbers visit: LEARN IGBO: NUMBERS 1 – 20 (with audio) #3)

BACK TO MAIN PAGE: https://okwuid.com/learnigboonline/ 

 


Leave a Reply

%d bloggers like this: