Skip to content

LEARN IGBO: Family members (+simple sentences)#11

FAMILY (EZINAỤLỌ ) IN IGBO

 

IGBO ENGLISH
Mụ (mụa) Me
Nne Mother
Nna Father
Nwa nwoke Son
Nwa nwaànyị Daughter
Nwanne nwoke Brother
Nwanne nwaànyị Sister
Dị Husband
Nwunye Wife

Read More »LEARN IGBO: Family members (+simple sentences)#11