Okwu Igbo: Bitesize Igbo

Okwu Igbo: Introduction to Igbo online immersion

Welcome to Okwu Igbo, on this page we’ll be hosting bite-sized Igbo content to help you learn Igbo in digestible chunks.

Lesson #1

Practice #1

Introductions: Aha m bu (my name is)


Lesson #2

Practice #2

Greeting and expressions: (Ndewo and tufiakwa)