Learn

COOKOFF: How to make (Awaya Ji) Kasi’ Yam Porridge

Kasi1

The CookOFF series features 2 contestants, each contestant chooses a dish they’re expert in cooking, after preparing the meal the judges give the contestants a mark out of 10 and a winner is announced.

See the full  episode here: VIDEO

The 1st episode features Chimkasi’s yam porridge recipe which was given a solid rating of 9/10.

Chimkasi'sYam2

INGREDIENTS:

 • Nchawụ – Sent leaf
 • Ji – Yam
 • Mmanụ – Cooking Oil
 • Mmanụ nkwụ – Palm oil
 • Azụ – Fish
 • Yabasị – Onion
 • Ayiya – Crayfish
 • Ose – Hot pepper

INSTRUCTIONS

 1. Wash and peel yam – Saa ji, bachaa ya
 2. Chop yam – Bee ji
 3. Cook (boil) yam until soft – Sie ji ka o ru
 4. Chop onions  – Bee yabasị
 5. Add onions and fish – Tinye yabasị na azu ńimē ite
 6. Mix gently – Kpalite ya nwayọọ nwayọọ
 7. Add ground crayfish – Tinye ayiya
 8. Add hot pepper – Tinye ose
 9. Add stock cube – Tinye otu Maggi na nnu
 10. Leave to boil – Hapụ ya ka o sie nkeji ise
 11. When the water is almost gone, add palm oil – Mgbe o tachaa mmiri, tinye mmanụ ńkwụ
 12. Add scent leaf – Tinye nchanwụ
 13. Turn slowly again – Kpalite nwayọọ nwayọọ ọzọ

 

1) Wash and peel yam

1

Bee yabasị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Chop yam

2

Bee ji

3) Cook (boil) yam until soft

3

Sie ji ka o ru

 

 

 

 

 

 

 

4) Chop onions

4

Bee yabasị

5) Add onions and fish

5

Tinye yabasị na azu ńimē ite

 

 

 

 

 

 

 

6) Mix gently

6

Kpalite ya nwayọọ nwayọọ

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Add gound crayfish

7

Tinye ayiya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Add hot pepper

8

Tinye ose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Add stock cube and salt

Tinye Maggi na nnu

10) Leave to boil for 5 mins

9

Hapụ ya ka o sie nkeji ise

 

 

 

 

 

 

 

 

11) When the water is almost gone, add palm oil

10

Mgbe o tachaa mmiri, tinye mmanụ ńkwụ

 

 

 

 

 

 

 

12) Add scent leaf

11

Tinye nchanwụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Turn slowly again

12

Kpalite nwayọọ nwayọọ ọzọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Enjoy – Ugbua o eghere, rie o!

Contact us for feedback and suggestions: ndiibo @ outlook.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s